home

Psychotherapiepraktijk voor kind en volwassene attendeert op de richtlijnen van het rivm om verspreiding van het virus te voorkomen: rivm.nl/coronavirus

Vanwege een oplopende wachtlijst, is er een tijdelijke cliënten stop ingevoerd.

Praktijk voor psychotherapie Elise Willems

De psychotherapie praktijk van Elise Willems is laagdrempelig en biedt een sfeer van persoonlijke betrokkenheid: cliënten kunnen zich op deze manier veilig voelen om bij zichzelf te ontdekken wat er aan de hand is.

psychotherapie nijmegen

Sleutelwoorden in de begeleiding en behandeling zijn:

  • Verdieping en reflectie
  • Zoeken naar een nieuwe balans
  • Inzicht verkrijgen in eigen beperkingen en mogelijkheden
  • In contact komen met eigen gevoelens en emoties
  • Verhelderen van wat er leeft

Cliënten kunnen in zichzelf oplossingen vinden voor levensconflicten. Met de psychotherapie spreken we mogelijkheden aan zelf tot oplossingen te komen.
Naast deze client centered methode maakt de praktijk gebruik van principes uit de cognitieve therapie.

Over de therapeut

Elise Willems is al ruim 25 jaar actief in de geestelijke gezondheidszorg en heeft zich gespecialiseerd in psychotherapie. Ze werkt met kinderen, jeugdigen en volwassenen.

Samenwerking

Elise Willems werkt nauw samen met een vast aantal collega’s met wie ze wekelijks overlegt en met wie ze in samenwerking diagnostiek en behandelingen uitvoert.

De psychotherapiepraktijk van Elise Willems is gevestigd in Nijmegen, vlakbij het station en het centrum.

Kwaliteitsinstituut

De psychotherapiepraktijk van Elise Willems werkt met een Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Veilige correspondentie

De praktijk wil zorgvuldig met client gegevens omgaan. Daarvoor maakt de praktijk gebruik van veilig mailen via zivver met cliënten en via zivver of zorgmail met huisartsen. Met deze werkwijze wordt de veiligheid van email uitwisseling verhoogd.

Privacy

Over onze zorgvuldige omgang met uw persoonlijke situatie kunt u lezen in ons privacy verklaring.