praktische informatie

U kunt in de praktijk terecht voor:

1. Generalistische basis-ggz

Als u een naturapolis heeft en onze praktijk een contract heeft met uw zorgverzekeraar, worden alle behandelingen van de Generalistische Basis-ggz vergoed vanuit de basisverzekering.

Heeft u een natura polis bij een verzekeraar met wie onze praktijk geen contract heeft dan wordt de behandeling vergoed voor 60% tot 80%. Als u echter een restitutiepolis heeft mag u elke behandelaar kiezen die u wilt en krijgt u een ‘marktconforme’ vergoeding. Vraag bij uw verzekeraar na welk percentage dat is.

2. Gespecialiseerde ggz-behandelingen (bij complexere problematiek)

Op enkele uitzonderingen na worden in principe alle behandelingen onbeperkt vergoed vanuit de basisverzekering. De behandelingen werden tot januari 2022 gedeclareerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Vanaf 1 januari 2022 is het Zorgprestatiemodel van kracht. Zie: Patiëntfolder. Afhankelijk van uw zorgverzekeringspolis (natura of restitutie) en het al dan niet gecontracteerd zijn van uw behandelaar, ontvangt u een vergoeding.

In veel gevallen zult u geen factuur krijgen omdat er direct met de verzekeraar wordt verrekend. U dient altijd een verwijzing van uw huisarts mee te nemen om voor vergoeding in aanmerking te komen.

U krijgt van ons te horen of uw behandeling onder 1 of 2 valt; uw huisarts schrijft dit ook in zijn/haar  verwijsbrief.

Diagnoses die niet meer worden vergoed

Niet alle ggz-behandelingen worden vergoed. Zo komt de diagnose aanpassingsstoornis niet meer voor vergoeding in aanmerking, evenals identiteitsproblemen, werk- en relatieproblemen. Vraag hiernaar als u in behandeling gaat.

Kosten

Lees over de nieuwe bekostiging van de Geestelijke Gezondheidszorg; de patientfolder

De vergoeding van een groot aantal behandelingen in de geneeskundige ggz is onder-gebracht in de basisverzekering van de Zorg-verzekeringswet.
Sinds 2016 bedraagt het wettelijk verplichte eigen risico € 385,00. Onder de 18 jaar geldt geen eigen risico.

Behandelingen die u in onze praktijk wil afnemen en die niet onder de verzekerde zorg vallen, worden via een zogenoemd Overig Product (OVP) bij u in rekening gebracht.

Lees meer over de vergoedingen in het document tarieven-en-betalingsvoorwaarden en in de documenten NZA tarieven prestaties en tarieven gespecialiseerde ggz .

Sessies waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd ( korter dan 24 uur voor de afspraak) moet u zelf betalen. De zorg verzekeraar vergoedt geen ‘no show’. Wij informeren u over het tarief dat u in een dergelijke situatie verschuldigd bent.
Document:

Betalingsvoorwaarden

Behandeltarieven algemeen

Lees meer over verwijzingen voor volwassenen

Lees meer over verwijzingen voor kinderen en jeugdigen

Contracten 2022

De behandelaar heeft contracten met de volgende zorgverzekeraars:

  • Caresq
  • OWM Zorgverzekeraar, Zorg en Zekerheid UA
  • Eno
  • ONVZ
  • Zilveren Kruis; daaronder vallen Zilveren kruis Zorgverzekeraar, De Friesland, Interpolis en FBTO
  • ASR

Indien u een restitutiepolis heeft, kunt navragen bij uw zorgverzekeraar  welk percentage  u hiermee bij ons vergoed krijgt.

Voor Kind en Jeugd:

De praktijk heeft een budget bij de gemeente voor jeugdzorg en participeert in teams.
De praktijk is aangesloten bij de coöperatie VJ Jeugdzorg.

Voor Jeugdzorg is er een contract met gemeente Nijmegen, gemeente Gennep en regio Gelderland;

De jeugdzorg wordt gedeclareerd aan de gemeente vanuit basis generalistische zorg: kort (300 minuten), middel (500 minuten) of intensief (750 minuten) of vanuit specialistische ggz. Een verwijzing van de huisarts is daarvoor wel vereist.

Zie ook:
vrijgevestigdejeugdggznijmegen.nl


LVVP

Elise Willems is ingeschreven in het BIG-register.

BIG nr. als psychotherapeut: 79049250716

BIG nr. gezondheidszorg psycholoog met specialisme klinisch psycholoog: 79049250716