visie

In onze praktijk wordt gewerkt vanuit de persoonsgerichte experiëntiële therapie. Daarnaast maken we ook gebruik van principes uit de cognitieve gedragstherapie en van EMDR bij trauma’s; ook wordt gewerkt met principes van Emotion Focused Therapie.

De experiëntiële psychotherapie is een vorm van therapie die niet alleen gericht is op het symptoom of de klacht maar ook op de kwaliteiten van de persoon. De therapie richt zich op de ontwikkeling van de persoonlijkheid.

Het kan zijn dat u in de loop van uw leven op een bepaald punt bent vastgelopen. U zoekt dan iemand die met u meekijkt en meedenkt over een oplossing. We schatten in welke rol deze problemen hebben binnen uw levenssituatie. We helpen u uw kwaliteiten te benutten om uw situatie te veranderen.

Als therapeut houd ik u een spiegel voor waarin u als cliënt uw eigen gevoelens en gedachten kan gaan herkennen en toelaten. Zo kunnen gevoelens en gedachten die eerst afgeweerd werden, gezien worden en een plek krijgen. Dan komt er weer ruimte voor een nieuwe kijk.

Tijdens dat proces krijgt u steun om ordening en structuur te brengen en ondersteunen we u in het vinden van uw eigen wijsheid om te doen wat goed voor u is.

Intervisie en waarneming

Intervisie is een belangrijk instrument als het gaat om de kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening en is verplicht vanuit de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten. De intervisie wordt regionaal geregeld. Dit betekent dat er met collega psychotherapeuten overleg plaatsvindt over de behandeling van (een aantal) cliënten en dat er aan kwaliteitsmeting wordt gedaan m.b.v. feedbackvragenlijsten (ROM) Zie meer hierover op de site van de LVVP.

Er is een regeling voor waarneming. Informatie hierover ontvangt u bij het eerste gesprek. Waarneming houdt echter niet in dat de behandeling tijdelijk kan worden overgenomen.

Over de behandelaar

Elise Willems is al ruim 25 jaar actief in de geestelijke gezondheidszorg en heeft zich gespecialiseerd in psychotherapie.
Ze werkte met kinderen, jeugdigen en volwassenen. Momenteel werkt ze alleen met volwassenen. Elise heeft deskundigheid op het gebied van hoogbegaafdheid, ADHD en autisme. Zij zet haar deskundigheid en ervaring in naast haar betrokkenheid en enthousiasme om de cliënt verder te helpen.

therapieruimte

Samenwerking

Elise Willems werkt nauw samen met een vast aantal collega’s met wie ze wekelijks overlegt en in samenwerking met wie diagnostiek en behandelingen worden uitgevoerd. Ze neemt deel aan intervisie groepen o.a. in een samenwerkingsverband met psychiaters (GPP netwerk).

Opleidingen

Behandelaar heeft na haar studie psychologie/pedagogiek een post doctoraal traject voor psychotherapeut gevolgd. Jaarlijks worden na- en bijscholingen gevolgd. Ze is ook opgeleid tot EMDR therapeut en tevens geregistreerd als klinisch psycholoog.

Registratie

De regiebehandelaar is Elise Willems.

De AGB code van de praktijk is: 94002751.

De AGB code van Elise Willems is: 94003224.

Inschrijving Kamer van Koophandel: 09201966.

De praktijk staat ingeschreven in het BIG overheidsregister.

Register Psychotherapeut, registratienummer 79049250716

Register GZ-psycholoog,  specialisme klinisch psycholoog, registratienummer 9049250725