therapie voor volwassenen

Volwassenen

Mensen zijn op reis, ze vertellen hun levensverhaal, hun wederwaardigheden, wat ze daar voor moeilijkheden en obstakels zijn tegengekomen. Uw therapeut is voor een periode reisgezel en tracht het beste in u boven te halen.

Cliënten hebben vaak hun eigen manier ontwikkeld om te leven en overleven. Ze ontdekken gaandeweg dat die manier niet meer werkt.

Bij de volwassenen en de pubers verloopt de therapie vooral via gesprekken.

De cliënt kan thuis of op de praktijk testen invullen die inzicht geven in de ernst en aard van de klachten, persoonlijkheidsfunctioneren, coping stijl en prestatie motivatie.

Diagnostiek is bij aanvang van de therapie vaak erg zinvol om een juiste inschatting te maken voor een goed behandelplan.

Het  dient  om inzicht te krijgen in ondermeer de aard en de ernst van:

  • stemmings- en angst en trauma , dwang en drang gerelateerde problematiek
  • niveau van informatie verwerking, denk aan intelligentie test en onderzoek naar concentratie.
  • onderzoek naar autisme spectrum stoornissen (ASS).
  • niveaus van functioneren binnen de persoonlijkheid

Met een divers aanbod is het mogelijk een ruimer kader voor diagnosticeren aan te bieden dan alleen binnen de gangbare DSM -5 richtlijnen.

Ook het alternatieve model van de DSM V, of het ontwikkelingsprofiel kan ingezet worden bij diagnostiek om beter onderscheid te maken tussen sterke en zwakke kanten van iemands functioneren.

therapieruimte