therapie voor volwassenen

Volwassenen

Mensen zijn op reis, ze vertellen hun levensverhaal, hun wederwaardigheden, wat ze daar voor moeilijkheden en obstakels zijn tegengekomen. Uw therapeut is voor een periode reisgezel en tracht het beste in u boven te halen.

Cliënten hebben vaak hun eigen manier ontwikkeld om te leven en overleven. Ze ontdekken gaandeweg dat die manier niet meer werkt.

Bij de volwassenen en de pubers verloopt de therapie vooral via gesprekken.

De cliënt kan thuis of op de praktijk testen invullen die inzicht geven in de ernst en aard van de klachten, persoonlijkheidsfunctioneren, coping stijl en prestatie motivatie.

Diagnostiek is bij aanvang van de therapie vaak erg zinvol:

  • om de aard en de ernst van de problemen in te schatten. Dit kan aan de hand van vragenlijsten;
  • om een indruk te krijgen van de manier waarop iemand met conflicten omgaat (UCL) en of iemand gehinderd wordt door faalangst;
  • om inzicht te krijgen hoe iemands persoonlijkheid in elkaar zit; het ontwikkelingsprofiel is een instrument voor diagnose van de persoonlijkheid (sterke en zwakke punten).Deze wijze van onderzoeken biedt een ruimer kader voor diagnosticeren dan de DSM -4 richtlijnen met de mogelijkheid oog te hebben voor de verschillende niveau’s van functioneren waarop de behandeling daarop afgestemd moet worden;
  • om intelligentie, aandachts- en concentratie problemen en dyslexie te diagnostiseren.

therapieruimte