behandelvormen

Behandelvormen

De therapeut maakt gebruik van onderstaande behandelvormen: 

Persoonsgerichte experiëntiële therapie; dit is een effectieve behandelvorm bij behandeling, zowel bij lichte en eenvoudige problematiek, als complexe stoornissen en bij ernstig getraumatiseerde mensen. 

 1. Emotion Focused Therapy for individuals (EFT-i) 
 2. Focusing

Toelichting: 

 • EFT-i is een empirisch ondersteunde (gebaseerd op 25 jaar psychotherapieonderzoek), emotie-gerichte, humanistische behandeling ontwikkeld door Greenberg, Elliott, Watson, Goldman en Rice. EFT integreert cliëntgerichte, gestalt- en existentiële therapieën maar dan vernieuwd met de hedendaagse psychologische kennis, met name die over emotietheorieën en het belang van hechting (www.eftin.nl)
 • Focusing -uitgewerkt door Gendlin-  is een methode voor cliënten om na te gaan of het klopt wat ze gevoeld of gezegd hadden. Het is het toetsten van de woorden aan het innerlijk gevoel. Wanneer cliënten aan deze vorm van introspectie doen blijkt de therapie in het algemeen meer succes te hebben. Wanneer je focust, richt je de aandacht op iets wat voelbaar is midden in het lichaam. Dit gevoel (‘felt sense’) is de lichamelijke ervaring van een gebeurtenis of een beleving hiervan. Dit gevoel is vaag en tegelijkertijd ook heel specifiek. Wanneer het gevoel verwoord kan worden, wordt dit gevoel duidelijker en volgt er een innerlijke bevestiging. Naast opluchting, treedt er ook verandering op in het gevoel (‘experiential felt shift’). Hiermee verandert de beleving of de interpretatie van de gebeurtenis.

Deze therapievorm wordt vaak ingezet bij:

 • Stemmings- en angstklachten
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Posttraumatische klachten
 • Hechtings- en ontwikkelingsproblematiek 
 • Psychosomatische problematiek

Wanneer een meer directieve benadering gewenst is kan gebruik gemaakt worden van elementen van :

 1. schema therapie 
 2. cognitieve gedragstherapie.

Toelichting:

Schematherapie werd ontwikkeld door de psycholoog Jeffrey E. Young voor de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen en chronische AS I-aandoeningen zoals in de DSM beschreven, bijvoorbeeld voor wanneer patiënten niet reageren op andere therapieën of terugvallen hebben.

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en cognitieve therapie.

Daarnaast zijn EMDR en RDI inzetbare behandelvormen bij het verwerken van trauma.

Toelichting:

 1. Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR) is een veelgebruikte behandelmethode in de psychologie. EMDR wordt voornamelijk toegepast bij klachten als gevolg van trauma. 
 2. Een manier om de persoonlijke draagkracht van een cliënt te vergroten is Resource Development and Installation (RDI). Met RDI wordt gewerkt met positieve ervaringen en het toevoegen van hulpbronnen/kwaliteiten. Deze methode wordt vaak aanvullend gebruikt bij EMDR.

Behandelplan

Na de intake en diagnostiek wordt een behandelplan opgesteld met behandeldoelen waaraan gewerkt gaat worden. Daarbij wordt zoveel mogelijk ook gebruikt gemaakt van richtlijnen die opgesteld zijn door het Trimbos instituut.