probleemgebieden

Probleemgebieden bij volwassenen

  • Stemmings- en angstklachten
  • Persoonlijkheidsproblematiek
  • Posttraumatische klachten
  • Gezins- en relatieproblemen
  • Hechtingsproblematiek en ontwikkelingsproblematiek
  • Problemen op gebied van aandacht, concentratie en/of leerstoornissen

a_verdrietige_vrouw