praktische informatie

U kunt in de praktijk terecht voor:

1. Generalistische basis-ggz

Als u een naturapolis heeft en onze praktijk een contract heeft met uw zorgverzekeraar, worden alle behandelingen van de Generalistische Basis-ggz vergoed vanuit de basisverzekering.

Heeft u een natura polis bij een verzekeraar met wie onze praktijk geen contract heeft dan wordt de behandeling vergoed voor 60% tot 80%. Als u echter een restitutiepolis heeft mag u elke behandelaar kiezen die u wilt en krijgt u een ‘marktconforme’ vergoeding. Vraag bij uw verzekeraar na welk percentage dat is.

2. Gespecialiseerde ggz-behandelingen (bij complexere problematiek)

Op enkele uitzonderingen na worden in principe alle behandelingen onbeperkt vergoed vanuit de basisverzekering. De behandelingen werden tot januari 2022 gedeclareerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC).

In veel gevallen zult u geen factuur krijgen omdat er direct met de verzekeraar wordt verrekend. U dient altijd een verwijzing van uw huisarts mee te nemen om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Vanaf 1 januari 2022 is het Zorgprestatiemodel van kracht. Zie: Patiëntfolder. Afhankelijk van uw zorgverzekeringspolis (natura of restitutie) en het al dan niet gecontracteerd zijn van uw behandelaar, ontvangt u een vergoeding.

Diagnoses die niet meer worden vergoed

Niet alle ggz-behandelingen worden vergoed. Zo komt de diagnose aanpassingsstoornis niet meer voor vergoeding in aanmerking, evenals identiteitsproblemen, werk- en relatieproblemen. Vraag hiernaar als u in behandeling gaat.

Kosten

Lees over de nieuwe bekostiging van de Geestelijke Gezondheidszorg; de patientfolder

De vergoeding van een groot aantal behandelingen in de geneeskundige ggz is onder-gebracht in de basisverzekering van de Zorg-verzekeringswet.
Sinds 2016 bedraagt het wettelijk verplichte eigen risico € 385,00. Onder de 18 jaar geldt geen eigen risico.

Behandelingen die u in onze praktijk wil afnemen en die niet onder de verzekerde zorg vallen, worden via een zogenoemd Overig Product (OVP) bij u in rekening gebracht.

Lees meer over de vergoedingen in het document tarieven-en-betalingsvoorwaarden en in de documenten NZA tarieven prestaties en tarieven gespecialiseerde ggz .

Klik hier voor de specifieke 100% NZA tarieven die binnen de praktijk gehanteerd worden.

Het tarief in 2024 voor OZP en zelfbetalers is € 131,82 . (tarief voor 60 minuten face to face)

Sessies waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd ( korter dan 24 uur voor de afspraak) moet u zelf betalen. De zorg verzekeraar vergoedt geen ‘no show’. Wij informeren u over het tarief dat u in een dergelijke situatie verschuldigd bent. No show, 1e keer 15 euro, 2e keer 30 euro en daarna volledig consult-tarief.

Zie ook: Algemene betalingsvoorwaarden

Contracten 2024

De behandelaar heeft contracten met de volgende zorgverzekeraars:

  • ASR
  • Caresq
  • DSW
  • ONVZ
  • OWM_Zorg en zekerheid
  • Salland
  • Zilveren Kruis
    daaronder vallen Zilveren kruis Zorgverzekeraar, De Friesland, Interpolis en FBTO

Indien u een restitutiepolis heeft, kunt navragen bij uw zorgverzekeraar  welk percentage  u hiermee bij ons vergoed krijgt.


Voor een behandeling kunt u zich aan melden met een geldige verwijzing die niet ouder is dan een half jaar.


LVVP

Elise Willems is ingeschreven in het BIG-register.

BIG nr. als psychotherapeut: 79049250716

BIG nr. gezondheidszorg psycholoog met specialisme klinisch psycholoog: 79049250716