diagnostiek bij kinderen

Diagnostiek

Diagnostiek bij kinderen neemt in mijn praktijk een belangrijke plaats in. Diagnostiek is nodig om te beoordelen waar precies de grenzen en beperkingen/mogelijkheden van het kind liggen. Ook intelligentieonderzoek kan een bijdrage leveren aan zicht op het kind en hoe het in het leven staat. Via projectieve testen onderzoeken we diepere gevoelslagen. Een goede diagnostiek is belangrijk om te voorkomen dat er een verkeerde behandeling wordt ingezet. De diagnostiek sluiten we af met een rapportage van de bevindingen en een plan van aanpak.

Diagnostiek houdt in:

  • Anamnese: informatie over de ontwikkeling van het kind zoals verschaft door ouders en toegelicht in het intakegesprek.
  • Informatie van ouders/leerkracht over het huidige functioneren van het kind door middel van specifieke vragenlijsten en door gesprek.
  • Onderzoek bij het kind is op maat en gericht op het verkrijgen van de juiste informatie. U kunt denken aan onderzoek naar intelligentie, concentratie of leerniveau en aan testen gericht op de gezinsbeleving, over de kijk van het kind op zichzelf, over zijn gevoelsleven, zijn sociale inzicht enzovoorts.
  • Hierbij richten we ons op gedragsproblemen.
Samenhangende problemen

De diagnostiek geeft de mogelijkheid in te schatten welke problemen met elkaar samenhangen en wat de gevolgen ervan zijn voor het kind en zijn omgeving. Zo komen bepaalde problemen vaak gelijktijdig voor met ADHD. We kunnen onderzoeken of deze gedragsproblemen verband houden met karakter, temperament, gezinsomstandigheden, schoolomstandigheden, intelligentie, traumatische gebeurtenissen of bijvoorbeeld met onderliggende stoornissen als ADHD, autisme spectrum stoornissen.

Lees meer:

Diverse ontwikkelingsstoornissen

Autisme

ADHD

ADD

Hoogbegaafdheid