behandeling bij kinderen

Wat houdt de behandeling in?

Speltherapie is bedoeld voor kinderen van vier tot twaalf jaar met gedragsproblemen en vindt plaats in de spelkamer. Bij speltherapie is er sprake van een combinatie van praten en spel. Het gesprek en de spelrelatie met de therapeut biedt het kind de gelegenheid om te ontdekken en te uiten wat hem/haar dwars zit en bezighoudt.

Via spel kunnen conflicten uit het dagelijks leven verwerkt worden. Spelen is voor kinderen de meest directe wijze van communiceren en zich uitdrukken. Door een situatie uit te spelen kan het kind vaak op verrassende manieren in contact komen met emoties, waarbij de therapeut behulpzaam is om die emoties te verhelderen en een plek te geven.
Ook is het voor kinderen gemakkelijker om spelenderwijs te vertellen wat hen dwarszit.

Gesprekstherapie is bedoeld voor kinderen en jongeren vanaf twaalf tot achttien jaar of bij kinderen bij wie speltherapie niet aansluit bij hun behoeften.
Gesprekstherapie kan worden aangevuld met tekenen, schilderen en geleide verbeelding. Voor traumaverwerking bij kinderen en jongeren kan EMDR een extra behandelmogelijkheid zijn.

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken, bijvoorbeeld een (verkeers)ongeluk, een overval, medische handelingen en pesterijen.
Deze behandelmethode wordt in Nederland bij volwassenen toegepast sinds 1994 en bij kinderen en jongeren sinds 2000.
Bij EMDR worden elementen van verschillende gangbare therapievormen gecombineerd met beurtelingse stimulatie van beide hersenhelften. Zo wordt de informatieverwerking in de hersenen gestimuleerd.
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat EMDR succesvol is bij volwassenen. Ook bij kinderen zijn de uitkomsten veelbelovend.