therapie voor kinderen

Kinderen en jeugdigen

Bij gedragsproblemen is het nodig te beoordelen waar precies de grenzen, beperkingen en de mogelijkheden van het kind liggen.

Diagnostiek neemt hier een belangrijk plaats in. Ouders vullen daarvoor o.m. vragenlijsten in over het gedrag van hun kind. Er is vervolgens een breed scala aan instrumenten voor de beoordeling van het gedrag.

Happy friends

Klachten bij kinderen

Aanhoudende angsten, verlegenheid, onzekerheid, onverwerkt verdriet, agressie: op verschillende manieren en door verschillende oorzaken kan een kind vastlopen. Dit leidt vaak tot gedragsproblemen als nervositeit, eet-, slaap- of zindelijkheidsproblemen, sterk claimend of juist teruggetrokken gedrag, ruziezoekend, somberheid, angsten, piekeren.

Aanleiding en oorzaken

Soms is er een duidelijke aanleiding voor de problemen: echtscheiding, verlies van een dierbaar persoon, gezinsproblematiek, trauma’s door fysiek of seksueel geweld. Een andere oorzaak kan liggen de overgang naar een nieuwe levensfase zoals bijvoorbeeld de puberteit.

Soms speelt de aanleg van het kind een belangrijke rol, denk aan hoog- of minder begaafdheid, temperament, motorische onhandigheid, ADHD, NLD, of een stoornis in het autistische spectrum (ASS).
Lees hierover op Balansdigitaal

Diagnostiek

Behandeling

Samenhangende problemen

Voor leerstoornissen verwijzen we u naar andere zorgverleners.