samenhangende problemen

Samenhangende problemen

De diagnostiek geeft de mogelijkheid in te schatten welke problemen met elkaar samenhangen en wat de gevolgen ervan zijn voor het kind en zijn omgeving.

Zo komen bepaalde leerstoornissen vaak gelijktijdig voor met ADHD.
De voornaamste typen leer-stoornissen zijn:

  • Dyslexie(leesstoornis)
  • Dyscalculie (rekenstoornis)
  • Dysorthografie (spellingsstoornis)
  • Dyspraxie (bewegingsstoornis)
  • Dysfasie (spraak-taalstoornis)

Ook komt ADHD vaker dan gemiddeld voor met ander typen stoornissen als:

  • Pervasieve Ontwikkelingsstoornis
  • Oppositionele Gedragsstoornis
  • Agressieve Gedragsstoornis
  • Angst en stemmingsstoornissen.

 

Lees meer:

Diverse ontwikkelingsstoornissen
Autisme
ADHD bij volwassenen
ADD
Hoogbegaafdheid