behandeling bij kinderen

Kortdurende diagnostische trajecten

De praktijk voert alleen kortdurende diagnostische trajecten uit. Bijvoorbeeld door middel van spelobservatie, onderzoek naar intelligentie en/of gedrag. Verder voert het specifiek onderzoek uit naar autisme en ADHD.

Spelobservatie is bedoeld voor kinderen van vier tot twaalf jaar met gedragsproblemen en vindt plaats in de spelkamer.

Via spel kunnen conflicten uit het dagelijks leven verwerkt worden. Ook is het voor kinderen gemakkelijker om spelenderwijs te vertellen wat hen dwarszit.

Behandelaanbod EMDR voor verwerking van trauma

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken, bijvoorbeeld een (verkeers)ongeluk, een overval, medische handelingen en pesterijen.
Deze behandelmethode wordt in Nederland bij volwassenen toegepast sinds 1994 en bij kinderen en jongeren sinds 2000.
Bij EMDR worden elementen van verschillende gangbare therapievormen gecombineerd met beurtelingse stimulatie van beide hersenhelften. Zo wordt de informatieverwerking in de hersenen gestimuleerd.
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat EMDR succesvol is bij volwassenen. Ook bij kinderen zijn de uitkomsten veelbelovend.